احزاب یونان خواهان همه پرسی درباره خصوصی سازی شرکت برق این کشور شدند

خواستار همه پرسی شدند,یونان

آتن - ایرنا - نمایندگان پارلمان یونان از احزاب سیاسی مخالف دولت پس از تصویب طرح واگذاری بخشی از شرکت ملی برق یونان به بخش خصوصی، تقاضای خود را برای برگزاری همه پرسی درباره سرنوشت این شرکت دولتی تحویل رئیس پارلمان دادند.

بر اساس گزارشها تاکنون 71 نماینده از حزب چپ ائتلاف، 14 نماینده مستقل، تعداد 14 نماینده حزب یونانیان مستقل، تعداد 16 نماینده حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی، یعنی جمعا 117 نماینده خواستار برگزاری همه پرسی در این مورد شده اند.

حزب چپ دمکراتیک (دی مار) و حزب چپ یونان (ک- ک-ا) یونان نیز قبلاً تلویحاً حمایت خود از برگزاری همه پرسی درباره سرنوشت شرکت برق اعلام کرده بودند.

این طرح با رای مثبت نمایندگان دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی راستگرا در پارلمان به تصویب رسیده است.

ˈ الکسیس چیپراسˈ رئیس حزب چپ گرای ائتلاف ( سی ریزا) با انتقاد از عملکرد دولت در قبال ادارات دولتی گفت: اجازه نخواهیم داد به خواست، بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی موسوم به تروییکا (وام دهندگان خارجی به یونان) که به اموال ملی چوب هراج زده شود و بر این باور هستیم که ملت باید درباره سرنوشت اموال ملی تصمیم بگیرند.

بر اساس قوانین موجود یونان، چنانچه 120 نماینده پارلمان خواستار برگزاری همه پرسی درباره موضوع و یا مساله ای شوند، پارلمان موظف است آن را به بحث بگذارد و بدین ترتیب راه برای برگزاری همه پرسی فراهم آید.

اروپام**2170 **1479
کد N384456