1.75 میلیارد دلار از دارایی ها ایران در آمریکا ضبط شد

ایران در جهان

دادگاه تجدید نظر آمریکایی 1.75 میلیارد دلار از دارایی های ایران را به نفع خانواده های قربانیان انفجار مرکز تفنگداران آمریکایی در بیروت ضبط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه تجدید نظر در آمریکا روز گذشته  ایران را به پرداخت 1.75 میلیارد دلار به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه انفجار مرکز تفنگداران آمریکایی در بیروت محکوم ساخت.

دادگاه تجدید نظر حوزه دوم قضایی نیویورک با رای خود رای سال 2013 دادگاه بدوی را تائید کرده است.

مبلغ مذکور در حال حاضر در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شود.

آمریکا ایران را به پشتیبانی از عملیاتی که منجر به کشته شدن 241 سرباز این کشور در سال 1983 در بیروت شد متهم کرده و بر این اساس به پرداخت غرامت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک آمریکایی سیتی بانک رأی داده است.