حمله تازه کیهان به خاتمی: چرا جرات ندارد بگوید در انتخابات 88 تقلب نشد؟

روزنامه کیهان, سید محمد خاتمی

طی روزهای اخیر نشریات زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ، به ترویج خاتمی و تطهیر وی از خیانت‌های روزگار فتنه روی آورده‌اند و برای «حق بیان» وی ابراز نگرانی می‌کنند!

کیهان نوشت:


طی روزهای اخیر نشریات زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ، به ترویج خاتمی و تطهیر  وی از خیانت‌های روزگار فتنه روی آورده‌اند و برای «حق بیان» وی ابراز  نگرانی می‌کنند! حال آن که خاتمی با وجود اعتراف به دروغ‌بودن ادعای تقلب  در چند محفل خصوصی، بیان و زبانش بند آمده و آن قدر جرأت و حریت ندارد که  همین واقعیت را به مردم بگوید. چرا که در آن صورت وسعت خیانت‌‌ وی و دیگر  دست‌اندرکاران فتنه 88 در ایجاد التهاب عمومی، فریب مردم، تحریک به آشوب،  بازکردن مسیر احیای خیابانی گروهک‌ها و تمهید اجرای سناریوی سرویس‌های  بیگانه ذیل عنوان «تقلب، اسم رمز آشوب» علنی خواهد شد و در آن صورت امثال  خاتمی باید به عنوان خائنانی که از نظام مقدس جمهوری اسلامی هتک حرمت کردند  و به عنوان جنایتکارانی که باعث کشته‌شدن ده‌ها نفر شدند و خون آنها بر  گردن سران فتنه سنگینی می‌کند، مجازات شوند و حداقل مجازات بغی و فساد  فی‌الارض و محاربه، اعدام است.
البته توقع دور از واقعی است که تصور  کنیم نشریات زنجیره‌ای اجاره دشمن، به جای تصاویر گل و بلبل، یک بار با  شجاعت از خاتمی بپرسند و تیتر بزنند که آیا چندین جا در محافل داخلی  اصلاح‌طلبان اعتراف کرده ادعای تقلب در انتخابات 88- آن هم با حجم 11  میلیون رأی - دروغ بوده یا نه؟ قطعا نه خاتمی به عنوان کسی که تا به امروز  در پازل نقشه دشمن پاگذاشته، آنقدر مروت دارد که از سر صداقت و با صدای  بلند با مردم حرف بزند و نه نشریات اجاره‌ای اجازه دارند چنین بیانی را  تیتر کنند. 17302


کد N384297