روسیه:رزمایش نظامی با چین علیه هیچ کشوری نیست

آمریکا اروپا

رئیس دفتر کاخ کرملین رزمایش های نظامی مشترک روسیه و چین را علیه هیچ کشوری ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی،رئیس دفتر کاخ کرملین گفت : رزمایش مشترک نظامی چین و روسیه با هدف تقویت همکاری های دوجانبه انجام می شود.

ایوانف در جمع دانشجویا دانشگاه پکن گفت : ما کشورهای مقتدری هستیم و این رزمایش ها را علیه هیچ کشوری انجام نمی دهیم.

وی در ادامه افزود : این رزمایش را با هدف تقویت همکاری های دوجانبه برگزار می کنیم و با این کار هیچ یک از مقررات بین المللی نقض نمی شوند
ا