نظرسنجی یک مرکز تحقیقاتی انگلیس:

مردم سوریه داعش را نماینده خود نمی دانند

سوریه,نظرسنجی

تهران -ایرنا - یافته های نظرسنجی یک مرکز تحقیقاتی انگلیسی نشان می دهد که تنها 4 درصد از مردم سوریه گروه تروریستی ˈداعشˈ را نماینده منافع و عقاید خود می دانند.

به گزارش خبرگزاری ˈرویترزˈ، مرکز تحقیقاتی ˈآپینیون ریسرچ بیزنسˈ (Opinion Research Business) در آخرین نظرسنجی صورت گرفته از یک هزار و 14 سوری، به این نتیجه رسیده که ملت سوریه، به استثناء 4 درصد، گروه تروریستی داعش را نماینده منافع و عقاید خود نمی دانند.

رویترز در ادامه می افزاید: بر اساس یافته های این نظرسنجی که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، از هر سه نفر، یک نفر معتقد است که ˈبشار اسدˈ رییس جمهوری سوریه و دولتش، بهتر از هر گروه دیگری می تواند نماینده منافع و خواسته های آن ها باشد.

گروه تروریستی داعش که از شبکه تروریستی القاعده منشعب شده و طی یک سال گذشته دیگر گروه های تروریستی و معارض سوریه را به حاشیه رانده و به یکه تاز جنگ داخلی سه ساله علیه دولت و ملت این کشور تبدیل شده است، نسخه تحریف شده و افراط گرایانه ای از اسلام را در مناطق تحت کنترلش در سوریه به اجرا گذاشته که بیم و خشم بسیاری از شهروندان این کشور را برانگیخته است.

بر اساس گزارش رویترز، این گروه همچنین مدعی شده که مرزهای ملی منطقه مدیترانه تا خلیج فارس را از میان خواهد برد و این منطقه را به دوره خلیفه گری قرون وسطایی بازخواهد گرداند.

به رغم برخی پیشروی های اولیه داعش در سوریه، نیروهای دولتی این کشور موفق شدند پایتخت و نیز بخش های راهبردی مهمی را در نواحی ساحلی این کشور از تصرف داعش خارج کرده و تحت کنترل خود درآورند.

نظرسنجی این موسسه در 12 استان از 14 استان سوریه شامل مناطق تحت کنترل دولت این کشور و نیز نواحی تحت اشغال گروه های معارض، از جمله ˈرقهˈ که یکی از مواضع داعش محسوب می شود، صورت گرفته است.

هرچند ساکنان استان ˈدیر الزورˈ که داعش بخش های زیادی از آن را در تصرف خود دارد و نیز ˈقنیطرهˈ که بخش هایی از آن در کنترل دولت سوریه و بخش هایی دیگر در اشغال تروریست ها است، شامل این نظرسنجی نشده اند.

به گفته ˈجانی هلدˈ مدیر عامل این موسسه، نظر سنجی مذکور توسط گروه های مصاحبه کننده محلی در سوریه و به صورت رو در رو با مصاحبه شوندگان در ماه مه (11 اردیبهشت – 10 خرداد) انجام شده است. وی دلیل اجرای این نظرسنجی را کمبود اطلاعات و تحقیقات درباره افکار عمومی در سوریه عنوان کرد.

رویترز افزود: این موسسه تحقیقاتی که در سال 1994 تاسیس شد در زمینه نظرسنجی در مناطق درگیر در جنگ تخصص دارد و پیش تر نیز با انگلیس، آمریکا و سازمان ملل در این خصوص همکاری کرده است.

خاورم**9156**7074**1275
کد N382866