هشدار حماس به صهیونیستها/اسرائیل در صورت ادامه تجاوز روی آرامش را نخواهد دید

آفریقا و خاورمیانه

شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به رژیم صهیونیستی هشدار داد در صورتی که تجاوزاتش را علیه ملت فلسطین متوقف نکند، هرگز روی آرامش و ثبات را نخواهد دید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین،   گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس تاکید کرد مقاومت فلسطین وگردانهای قسام از ملت فلسطین دفاع خواهند کرد و دشمن جز مقاومت و ایستادگی چیزی دیگری نخواهد یافت.

شاخه نظامی حماس تصریح کرد دشمن صهیونیستی در صورتی که تجاوزاتش را علیه ملت فلسطین متوقف نکند، هرگز روی آرامش و ثبات را نخواهد دید.

گردانهای عزالدین قسام تاکید کرد امروز بار دیگر هشدار خود را به دشمن صهیونیستی تکرار می کنیم، این رژیم تمام خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است و ما پاسخ این تجاوزات را با توسعه دایره اهداف خود خواهیم داد.