علی مطهری: رسانه ها در طرح افزایش نرخ جمعیت، مجلس را مورد تمسخر قرار دادند

علی مطهری

نماینده مردم تهران: درصورتی که برخی از روزنامه ها چنین تیتر زدند «مجازات زندان برای جلوگیری از بارداری» که چنین تیتری خنده دار است، زیرا اساسا جلوگیری از بارداری موضوعی نیست که بتوان درباره آن نظارت کرد و مجازات برای آن تعیین کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که رسانه ها نباید به دنبال تیترهای جنجالی و گمراه کننده مردم باشند، گفت: برخی رسانه ها، مجلس را درباره طرح افزایش نرخ جمعیت و کاهش رشد جمعیت در کشور مورد تمسخر قرار دادند.

«علی مطهری» روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره امنیت ذهنی جامعه و تکرار نکردن صحبت های بی مبنا در برخی رسانه ها اشاره کرد و افزود: به رسانه ها و مطبوعات توصیه می کنم از تیترهای جنجالی اجتناب کنند.

وی با یادآوری بررسی طرح افزایش جمعیت در مجلس خاطرنشان کرد: به طور مثال این طرح برای افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت تهیه شده است که می خواهد به نوعی از عقیم سازی های بی مورد جلوگیری کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: درصورتی که برخی از روزنامه ها چنین تیتر زدند «مجازات زندان برای جلوگیری از بارداری» که چنین تیتری خنده دار است، زیرا اساسا جلوگیری از بارداری موضوعی نیست که بتوان درباره آن نظارت کرد و مجازات برای آن تعیین کرد.

مطهری تصریح کرد: رسانه ها اساسا این موضوع را به شکلی منعکس کردند که مجلس مورد تمسخر قرار گیرد و مردم هم گمراه شوند، پس رسانه ها نباید جنجالی و سیاسی به موضوعات نگاه کنند و تیتر غیرواقعی بزنند و بیشتر به دنبال آگاهی بخشی به مردم باشند.

وی اظهار داشت: اگر در طرح افزایش نرخ جمعیت مجازات بحث محکومیت زندان قید شده و این مجازات مناسب نیست، بحث دیگری است که پس از مطرح شدن در صحن علنی اصلاح خواهد شد، اما این گونه تیتر زدن و فضای جامعه را ملتهب کردن اقدام درستی نیست.

طرح افزایش نرخ باروری و کاهش رشد جمعیت در کشور در جلسه علنی روز سوم تیرماه 1393 مجلس شورای اسلامی بررسی و کلیات آن تصویب شد.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که از موافقان طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت است، در آن جلسه اظهار داشت: ما قبول داریم که این مساله بیش از جنبه های اقتصادی ، جنبه فرهنگی دارد و مردم باید با اراده خود این کار را انجام دهند اما مشکل این است که اکنون باید ببینیم موانع افزایش جمعیت چیست و آنها را برطرف کنیم.

برخی رسانه ها پس از تصویب کلیات این طرح چنین تیتر زدند: «حبس برای وازکتومی» یا «2 تا 5سال حبس برای پیشگیری از بارداری»
کد N381585