گزارش خبری/

چهار تروریست خطرناک روی زمین/ از رقیب سرکرده القاعده تا قاتل آفریقا!