باهنر در پاسخ به یک تذکر آیین نامه ای:

جلسه وزیر نیرو و استیضاح کنندگان برگزار می‌شود

مجلس

نایب رئیس مجلس در پی تذکر یک نماینده مبنی بر درخواست اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو خبر داد که هیات رئیسه مجلس قصد داشته جلسه ای میان استیضاح کنندگان و وزیر نیرو برگزار کند که این جلسه در دو هفته اخیر به تعویق افتاده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در تذکر آیین نامه ای با اشاره به عدم اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو از سوی هیأت رئیسه گفت: ما اولین استیضاح را از وزیر نیرو تقدیم هیأت رئیسه کردیم اما هنوز اعلام وصول نشده است آن را اعلام وصول کنید.

وی افزود: قرار بود شما جلسه ای برگزار کنید با حضور نمایندگان استیضاح کننده و وزیر نیرو اما این کار را نکردید، این استیضاح را اعلام وصول کنید تا مسائل مربوط به کم آبی شفاف شود.

قاضی پور ادامه داد: استیضاح وزیر نیرو سیاسی نیست و در پی شاه بیت سخنان رهبری برای حمایت از کشاورزی است.

به گزارش مهر محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: این قصور را می پذیریم، دو هفته پیش قرار بود با حضور استیضاح کنندگان و وزیر نیرو برگزار کنیم تا طرفین در این راه به تفاهم برسند اما این کار را نکردیم حتما جلسه برگزار می کنیم.

وی با حالت طنز خطاب به قاضی پور گفت: اگر حمایت از کشاورزی استیضاح وزیر نیرو است پس وزیر کشاورزی را هم استیضاح کنید!