در جلسه علنی مجلس مطرح شد:

نادران: جلسه گزینشی برای تعویق استیضاح توجیه ندارد/ باهنر: برای استیضاح مجلس باید به وفاق برسد

مجلس

نماینده مردم تهران با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی با برخی نمایندگان و وزیر علوم گفت: این جلسه گزینشی در حالی که همه 60 نماینده استیضاح کننده در آن حضور نداشتند و جلسه گزینشی برگزار شده توجیه ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس در اخطار قانون اساسی با اشاره به اینکه براساس اصل 89 قانون اساسی در مواردی که نمایندگان مجلس لازم بدانند هیأت وزیران یا وزیران را می توانند استیضاح کنند گفت: در ماده 196 آیین نامه داخلی مجلس هم تصریح شده که اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح مقدم بر اظهارات دیگر است و باید مذاکرات اصلی را متوقف و این اخطار قبل از رای گیری با استناد به اصل مربوطه توضیح داده شده و به رای گذاشته می شود.

نادران خطاب به محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت ، گفت: اخطار بنده ناظر بر استیضاح وزیر علوم است که یک شنبه هم به شما عرض کردم و فرمودید امروز این مسئله تعیین تکلیف می شود، آن روز هم گذشت و هیچ تعیین تکلیفی متاسفانه نشد و مطلع شدیم که ریاست محترم مجلس تعدادی از اعضای مجلس را که استیضاح را امضا نکردند به اضافه تعدادی از امضا کنندگان استیضاح دعوت کرده و با حضور وزیر علوم جلسه ای برگزار کردند که در این جلسه قول و قرارهایی مطرح شده است.

نادران افزود: این قول و قرارها و جلسات در نه در آیین نامه داخلی مجلس و نه در قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد، ماده 223 تصریح دارد که وقتی استیضاح اعلام وصول شد تنها در صورتی از دستور خارج می شود که امضا کنندگان امضای خود را پس بگیرند و به کمتر از 10 نفر برسند، هیچکدام از امضاکنندگان استیضاح استیضاح خود را پس نگرفتند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: ما در مجلس نمی پذیریم که به صورت گزینشی تعداد معدودی افراد برای همه تصمیم گیری کنند، اگر بنا بر این بود که استیضاح کننده و وزیر محترم با هم جلسه ای را داشته باشند 60 نفر که این استیضاح را امضا کردند باید دعوت می شدند نظراتشان استماع می شد اگر در آن جلسه استیضاح کنندگان به این جمع بندی می رسیدند که امضای خود را پس بگیرند آن موقع روال قانونی خود را طی می کرد اما اینکه دو نفر استیضاح کننده و سه نفر که امضا نکردند به اضافه رئیس و معاونین راجع به کل مجلس و استیضاح کنندگان تصمیم بگیرند این پذیرفتنی نیست.

نادران با اشاره به اینکه بنده جز آخرین نفراتی هستم که استیضاح را امضا کرده ام ادامه داد: امضا حرمت دارد وقتی جایی را امضا می کنیم باید در مورد خلاف آن متقاعد باشیم که این امضا پس گرفته شود.

وی ادامه داد: براساس آیین نامه داخلی شما قسم خورده اید که به قانون عمل کنید، آیین نامه اجازه تعویق استیضاحی که تحویل شده و دو بار هم در جلسه علنی اعلام شد که این استیضاح تحویل شده است را نمی دهد، استدعا دارم استیضاح را اعلام وصول کنید و اگر بناست هر مذاکره ای با وزیر انجام بگیرد روال قانونی طبیعی خود را طی کند اگر استیضاح کنندگان متقاعد شوند امضا خود را پس می گیرند.

نادران گفت: اینکه از طرف قاطبه نمایندگان بدون اینکه اطلاعی داشته باشند و در جلسه حضور داشته باشند رسانه ای شود که جلسه ای گذاشته شد و قرار شد استیضاح یک ماه به تاخیر بیفتد نه رئیس مجلس نه نواب رئیس و نه سایر اعضای چنین اجازه ای را ندارند.

وی تصریح کرد: استدعا می کنم استیضاح را اعلام وصول کنید تا روال طبیعی خود را طی کند.

به گزارش مهر محمد رضا باهنر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این اخطار گفت: همانطور که پیش از این عنوان کردم ما به دنبال این هستیم که تکلیف استیضاح روشن شود.

وی افزود: پریروز خواهش شد که جلسه ای بین رئیس مجلس، وزیر و تعدادی از استیضاح کنندگان برگزار شود که به عزیزانی که دنبال استیضاح بودند هم اعلام شد. جلسه دیروز حدود دو ساعت برگزار شد و به طور مفصل در این مورد بحث صورت گرفت.

نایب رئیس دوم مجلس افزود: قاعدتا در این گونه مسائل مهم باید یک وفاق خوب و جدی بین همه از جمله فراکسیون های مجلس صورت گیرد تا اگر قرار شد یک اقدامی از سوی مجلس براساس اعتقاداتی که دارد صورت گیرد این اقدام اقدام جدی قوی و محکمی باشد و الا اینکه درست است اگر هر 10 نماینده با هم مجتمع شوند می تواند یک وزیر را استیضاح کنند.

باهنر گفت: در طول هفت دوره گذشته که بنده در مجلس بوده ام شاید هیچ وزیری در هیچ زمانی نبوده که یک وزیر 10 مخالف جدی نداشته باشد. بنابراین هر 10 نفر می توانند درخواست استیضاح کنند و مملکت را مرتب به مسائل استیضاح درگیر کنند.

وی خاطر نشان کرد: اینکار باید با یک تفاهم جدی انجام شود، استیضاح کنندگان هم در این جلسه بودند و همه عزیزان تاثیر گذار هستند.

باهنر گفت: به هیچ وجه به دنبال این نیستیم که کسی امضای خود را پس بگیرد و اصلا این نوع کار شروع نشده که بنا باشد کسی امضای خود را پس گرفته یا آن را خط بزند فقط بحث این است که یک مدت این کار به تاخیر بیفتد تا شاید وزیر قانع شد که مطالبات به حق استیضاح کنندگان پاسخ روشن دهد بر این اساس چنین تصمیمی گرفته شد.

باهنر گفت: امروز هم ساعت 12 در کمیسیون تلفیق جلسه ای برگزار خواهد شد که دوستان می توانند با هم در این جلسه شور و مشورت های خود را انجام دهند اگر باز هم 50 تا 60 نفر اعلام کنند باید استیضاح اعلام وصول شود اعلام وصول خواهد شد اما ترجیح ما این است که این کار با یک وفاق صورت گیرد.

وی ادامه داد: ممکن است فراکسیون های اصولگرای مجلس با هم اختلاف نظر داشته باشند اما در این گونه مسائل مهم وفاق خود یک مصلحت مهم است خواهش ما این است که شما به این مصلحت توجه کنید اگر قرار است کار انجام شود با یک وفاق صورت گیرد تا تکلیف مجلس با وزرایی که به اصولی که مجلس قبول دارد اما برخی وزرا به آن توجه نمی کنند و حساسیت ندارند روشن شود .