رسانه آمریکایی خواستار شد؛

چانه زنی گسترده آمریکا با ایران/ واشنگتن به تهران درباره امنیت منطقه ای تضمین دهد

ایران در جهان

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست خواستار چانه زنی آمریکا با ایران برای جلب همکاری ایران درعراق و خاورمیانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در مطلبی با اشاره به وضعیت کنونی و تحولات اخیر عراق خواستار چانه زنی گسترده دولتمردان آمریکایی با ایران برای جلب همکاری ایران در منطقه و عراق شده اند.

در این مطلب آمده است: تحولات اخیر عراق و دیگر مناطق خاورمیانه نشان می دهد که آمریکا برای حفظ منافع ملی خود در منطقه نیاز به دیپلماسی دو جانبه رو در رو دارد.

به اعتقاد نویسنده مطلب در راستای حفظ منافع ملی آمریکا در منطقه، آمریکا و ایران باید به یک توافق جامعی برسند که بر اساس آن تضمین امنیتی ایران باید محسوس، قابل تایید و پایدار باشد و در عوض تاسیسات و برنامه های هسته ای ایران هم باید کاملا برای آمریکا و غرب در دسترس باشد.

در ادامه نویسنده می نویسد: امنیت ایران باید در این توافق تضمین شود و ایران هم باید در قبال آن متعهد به همکاری بدون قید و شرط با آمریکا و غرب در تامین ثبات منطقه از افغانستان تا عراق و سوریه و لبنان باشد.