رسیدگی به ٩٤٤ شکايت انتخاباتی افغانستان

آسیا اقیانوسیه

با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج اولیه انتخابات افغانستان، رسانه ها از رسیدگی به ٩٤٤ شکايت انتخاباتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان از رسیدگی به ٩٤٤ شکايت انتخاباتی در جلسه علنی با شرکت اعضاى نهادهاى جامعه مدنى، ناظران انتخاباتى، رسانه ها و نماينده تيم تحول و تداوم در رابطه با بروز تقلب در کابل، پروان، کاپيسا، ميدان وردک، لوگر، پنجشير، باميان، دايکندى و غزنى در زمان انتخابات خبر دادند.

بر این اساس بيشترين شکايات مربوط به کابل به ثبت رسيده است که به ٥١٦ مورد مي رسد. این گزارش درحالیست که حبيب هاشمى نماينده تيم تحول وتداوم ضمن رد شکايات عليه تيم خود اعلام کرده است که هيچگونه شواهد و اسنادی درباره شکايات وجود ندارد.

با وجود قطع رابطه تیم اصلاحات و همگرايى به رهبرى عبدالله، کميسيون شکايات اعلام کرده است که به هردو نامزد درباره شکايات حق دفاع داده اما اينکه تيم عبدالله در جلسات علنى بخاطر دفاع از شکايات عليه خود حضور نمى يابد، تاثیری در فرایند رسيدگى به شکايات نداشته و اين فرایند ادامه مى يابد.