نماینده مجلس ترکیه: مظلومان دیروز امروز خود ظلم می کنند

28 فوریه,ترکیه

آنکارا- ˈهاکان شوکورˈ نماینده مجلس ملی ترکیه در انتقاد از دولت اردوغان گفت: آنانی که تا دیروز خود مظلوم بودند امروز با بدست گیری قدرت ظلم می کنند.

به گزارش رسانه های ترکیه ،هاکان شوکور در واکنش به طرح آغاز عملیات علیه منسوبین به ˈجماعت گولنˈ که روز گذشته از سوی رسانه های ترکیه افشاء شد، این مطلب را بیان کرد.

شوکور که نماینده حزب ˈعدالت و توسعهˈ بود بعد از آغاز عملیات مبارزه با فسادمالی و ارتشاء از عضویت این حزب استعفاء کرد.

وی در صفحه توییتر خود نوشت: دستور آغاز این عملیات همانند دستور آغاز عملیات 28 فوریه 1998 در ترکیه علیه مسلمانان است.

شوکور گفت: امروز جای عوامل جریان 28 فوریه را یک ذهنیت و حاکمیت که خود را دیندار می خواند گرفته و آنانی که تا دیروز مظلوم بودند امروز با بدست گیری قدرت ظلم می کنند.

در پی بدست گیری قدرت از سوی ˈنجم الدین اربکانˈ اولین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در اواخر دهه 1990 میلادی، لائیکهای تندرو و نظامیان با بکارگیری ابزارهای در دست خود جریان موسوم به 28 فوریه را به راه انداختند که منجر به سرنگونی اربکان، ممنوعیت فعالیت های سیاسی وی و تعطیل حزب اسلامگرای رفاه شد.

برخی از نظامیان وقت در آن زمان گفتند که روند 28 فوریه هزار سال طول خواهد کشید.

حزب ˈعدالت و توسعهˈ که رجب طیب اردوغان نخست وزیر کنونی عضو آن است از سال 2002 میلادی بر سر کار آمد ولی از سالها پیش تاکنون خود را مظلوم جریان 28 فوریه می خواند.

رسانه های ترکیه روز گذشته دستورالعمل پلیس این کشور به شهربانی های 30 استان در زمینه آغاز عملیات علیه ˈ جماعت گولنˈ را افشاء کردند.

در این دستورالعمل، از شهربانی ها خواسته شده تا تحقیقاتی درباره این که آیا جماعت گولن یک ساختار نظامی دارد یا خیر، صورت گیرد.

در این دستور العمل همچنین از شهربانی های استان های ترکیه خواسته شده تا با هدف کشف مدارکی در بایگانی های احتمالی جماعت گولن عملیاتی را ساماندهی کنند.

در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشاء که از سوی پلیس و دادستان استانبول در26 آذرماه آغاز و منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه از جمله برخی از تجار و سه نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه اردوغان شد، مقامات دولتی این کشور از جمله اردوغان از دولت موازی به رهبری ˈفتح الله گولنˈ به عنوان عاملان این عملیات نام بردند.

نخست وزیر ترکیه بارها اعلام کرده است که دولت همچنان به شناسایی و برکناری هواداران این جماعت در ساختار دولتی ادامه خواهد داد.

دولت اردوغان در پی عملیات علیه فساد مالی و ارتشاء، شمار زیادی از هواداران گولن در وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و در راس آنها قوه قضاییه و پلیس ترکیه را جابه جا و برکنار کرد.

فتح الله گولن رهبر جماعتی موسوم به ˈ جماعت نور یا جماعت گولنˈ در ترکیه است که هم اکنون در آمریکا ساکن است.

خاورم**2012 *1446
کد N379326