اندونزی و پیش بینی تعارضات بعد از انتخابات

انتخابات

کوالالامپور – ایرنا – مردم اندونزی در حالی خود را آماده برگزاری انتخابات روز چهارشنبه ریاست جمهوری این کشور می کنند که کارشناسان و تحلیلگران نسبت به تعارضات بعد از انتخابات اظهار نگرانی کرده اند.

به گزارش ایرنا، در انتخابات ریاست جمهوری اندونزی تا پیش از این دو نامزد به رقابت نپرداخته بودند و این برای نخستین بار است که مردم باید بین دو گزینه یکی را انتخابات کنند.

انتخابات ریاست جمهوری اندونزی از دو دوره پیش تاکنون به صورت مستقیم توسط مردم انجام می شود و این سومین دوره از انتخابات ریاست جمهوری اندونزی است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ رییس جمهوری اندونزی که در دوره دوره گذشته انتخاب شده همواره نسبت به امنیت انتخابات تاکید کرده است.

وی پیش بینی کرده است با توجه به رقابت نزدیک بین دو نامزد، احتمالا بعد از اعلام نتایج انتخابات درگیری هایی بین حامیان دو نامزد به وجود می آید.

با توجه به رقابت نزدیک دو نامزد، هر چه روزهای انتخابات روز چهارشنبه نزدیک تر می شود، دو جبهه انتخابات در اندونزی یکدیگر را بیشتر هدف رفتارهای خشن و تخریب گر قرار می دهند.

از سوابق فردی ˈجوکو ویدودوˈ از حزب تلاش دموکراتیک اندونزی و ˈپراباوو سوبیانتوˈ از حزب جنبش کبیر اندونزی اکنون بیش از گذشته برای تخریب آنها استفاده می شود.

اتهام کمونیست بودن یا ریشه خانوادگی مسیحی از جمله مواردی است که برای تخریب جوکو ویدودو مطرح شده و از سویی نیز ارتباط با آمریکا و یا انجام اعمال نقض حقوق بشر مسائلی هستند که پراباوو سوبیانتو را هدف قرار داده اند.

برخی از تحلیلگران، چنین رقابتی را نوعی جدید از آزمایش دموکراسی در اندونزی عنوان می کنند و بر این باورند که انتخابات اندونزی جنگ نیست و این دوره از انتخابات مسالمت آمیز پایان می یابد.

براساس آمارهای مختلف بین 180 تا 190 میلیون اندونزیایی روز چهارشنبه هفته جاری سرنوشت پرجمعیت ترین کشور اسلامی را برای یک دوره پنج ساله تعیین خواهند کرد.

نتایج آخرین نظرسنجی های نشان می دهد که جوکو ویدودو با 52 درصد آرا و سوبیانتو با 48 درصد آرا روزهای پایانی این کارزار انتخاباتی را پشت سر می گذارند.

آساق*د.م**1611
کد N377799