طاهری در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

ادامه بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر در کمیسیون فرهنگی

مجلس

انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر برگزار شد و بنا شد اعضای این کمیسیون مشترک برای رسیدن به یک متن واحد برای ارائه به صحن علنی از هفته آتی روزهای یکشنبه تشکیل جلسه دهند.

سخنگوی کیمیسون فرهنگی از ادامه بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر خبر داد.

سید علی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه عصر امروز کمیسیون فرهنگی گفت: در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر ادامه یافت و موادی دیگر از این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم گرگان با اشاره به تشکیل کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون حقوقی درباره طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر اظهار داشت: انتخابات هیات رئیسه کمیسیون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر برگزار شد و بنا شد اعضای این کمیسیون مشترک برای رسیدن به یک متن واحد برای ارائه به صحن علنی از هفته آتی روزهای یکشنبه تشکیل جلسه دهند.

کد N377564