آلمانها دیگر به دولت آمریکا اعتماد ندارند

آمریکا اروپا

رسوایی جاسوسی اطلاعاتی دولت آمریکا از همپیمان های اروپایی اش از جمله آلمان سبب بی اعتمادی اکثر شهروندان این کشور به واشنگتن شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسوسی اطلاعاتی و شنود مکالمات شهروندان اروپایی، دروغین بودن چهره آمریکا در اروپا را بیش از گذشته فاش کرده است. این اقدامات همچنین موجب بی اعتمادی شهروندان کشورهای اروپایی از جمله آلمان به آمریکا شده است.

بر اساس نظرسنجی که اخیرا توسط موسسه افکارسنجی TNS آلمان و هفته نامه اشپیگل انجام شده، بیش از 57 درصد آلمان ها خواستار استقلال عمل بیشتر کشورشان در مقابل ایالات متحده هستند. همچنین 69 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از بی اعتمادی خود نسبت به دولت آمریکا سخن گفته اند.

بر این اساس افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا سبب شده شهروندان آلمانی احساس نزدیکی بیشتری نسبت به روسیه داشته باشند.

گفتنی است کمک های اقتصادی آمریکا به آلمان پس از جنگ جهانی دوم و نیز همپیمانی آلمان و آمریکا طی سال های جنگ سرد، سبب شکل گیری وجهه ای مثبت از آمریکا در بین شهروندان آلمانی شده بود. با این حال اقدامات سال های اخیر واشنگتن این تصور دروغین را از بین برده و موجب شده آلمان ها بیشتر به واقعیت پی ببرند.