ادامه رایزنی های عراقچی و اشمید درباره متن توافق از بعد از ظهر امروز

مذاکرات هسته ای

رایزنی های عراقچی، روانچی و اشمید برای نگارش متن پیش نویس توافق جامع بعد از ظهر امروز در وین ادامه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رایزنی های تیم هسته ای کشورمان با اعضای 1+ 5 برای نگارش متن توافق جامع، عصر امروز سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی مذاکرات را با هلگا اشمید پی خواهند گرفت.


ششمین دور مذاکرات هسته ای کشورمان از روز چهارشنبه آغاز شده است . ایران و آمریکا به صورت سه جانبه و دوجانبه از روز چهارشنبه تاکنون 4 دور مذاکره داشته اند و معاونان وزیر خارجه کشورمان و معاون کاترین اشتون نیز در دو روز گذشته نگارش متن توافق را پی گرفته اند.