نیروی هوایی عراق بیش از 12 هزار سورتی پرواز در الانبار انجام داد

کد N375955