دیدار سیاسی برای تغییر نتایج انتخابات اندونزی/ چهار روز تا انتخابات

انتخابات

کوالالامپور – ایرنا – ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ رییس جمهور اندونزی در دیدار سیاسی - تبلیغاتی با ˈپراباوو سوبیانتوˈ نامزد ریاست جمهوری این کشور از حزب جنبش کبیر اندونزی دیدار و رایزنی کرد تا شاید تغییری در آرای انتخابات حاصل شود.

به گزارش ایرنا، در حالی که تنها چهار روز تا انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری اندونزی زمان باقی است و هر دو رقیب این دوره از رقابت ها طبق نظرسنجی ها با آرای یکسانی خود را برای مصاف روز چهارشنبه آماده می کنند، دیدار رییس جمهوری اندونزی با ˈپراباوو سوبیانتوˈ می تواند به زیان ˈجوکو ویدودوˈ نامزد رقیب باشد.

نتایج آخرین نظر سنجی ها نشان می دهد که جوکو ویدودو 52 درصد آرا و پراباوو سوبیانتو 48 درصد آرا را از آن خود خواهند کرد.

با توجه به اینکه اکثر رای دهندگان تصمیم خود را گرفته اند روزهای پایانی کمپین انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری اندونزی از حساسیت بیشتری برخوردار است. کوچکترین تبلیغ مثبت به نفع هر یک از نامزدها می تواند به طور قابل ملاحظه ای نتایج انتخابات را به گونه ای دیگر رقم بزند.

حزب دموکرات اندونزی که حاکمیت این کشور را در اختیار دارد و ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ رییس جمهور ریاست این حزب را بر عهده دارد پیش از این به ائتلاف این دو نامزد محلق نشد، اما در هفته های پایانی از سوبیانتو حمایت کرد.

احزاب گلکار، توسعه اتحاد، عدالت کامیاب، فرمان ملی، ستاره ماه و دموکرات اندونزی اکنون حامی سوبیانتو هستند و جوکو دیدودو نیز از حمایت احزاب هوشیار مردم، دموکراتیک ملی، اتحاد و عدالت اندونزی و بیداری ملی برخوردار است.

حزب جنبش کبیر اندونزی در انتخابات مجلس این کشور که فروردین ماه امسال برگزار شد 73 کرسی و حزب تلاش دموکراتیک اندونزی نیز 109 کرسی را از آن خود کرد.

مجلس این کشور دارای 560 کرسی است.

جوکو ویدودو از ابتدا نسبت به رقیب خود برتری داشت و در اواخر فروردین با کسب 30 امتیاز احتمال موفقیت خود را تقویت کرده بود، اما در حال حاضر هر دو نامزد از شرایط یکسانی برخوردار هستند و همین امر پیش بینی نتایج انتخابات را مشکل کرده است.

از سوی دیگر، یکسانی شرایط نامزدهای انتخاباتی باعث شده است دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار برگزاری انتخابات این کشور در یک مرحله شود.

اظهارنظر دادگاه قانون اساسی اندونزی که خواستار انجام یک مرحله ای انتخابات شده، واکنش هایی را در پی داشته است به طوری که برخی از کارشناسان معتقدند این امر باعث می تواند باعث شود رقبای انتخاباتی برای پیروزی از هر ابزاری استفاده کنند و این امر احتمال یک انتخابات غیرسالم را افزایش می دهد.

طبق قانون اندونزی هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری این کشور نیازمند کسب 50 درصد کل آرا، 20 درصد آرای هر استان و پیروزی در بیشتر استان های این کشور هستند تا پیروز انتخابات محسوب شوند.

آساق**د.م**1611
کد N375455