اظهارات متناقض کردها در خصوص معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق

آفریقا و خاورمیانه

در حالی که یکی از اعضای ائتلاف کردها از اعلام نامزد پیشنهادی این گروه برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق در نشست روز سه شنبه پارلمان عراق خبر داد یکی از اعضای پارلمان منطقه کردستان اعلام کرد: تا زمانی که نامزد تصدی پست نخست وزیری مشخص نشود ما نیز نامزد پیشنهادی خود را معرفی نمی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، "أمین بکر محمد" نماینده فراکسیون التغییر در پارلمان منطقه کردستان عراق گفت: تا زمانی که ائتلاف ملی نامزد پیشنهادی خود را برای تصدی پست نخست وزیری معرفی نکند، کردها نیز نامزد پیشنهادی خود را برای منصب ریاست جمهوری عراق اعلام نخواهند کرد.

وی تأکید کرد که ریاست جمهوری عراق تنها باید از میان کردها انتخاب شود و این حق تنها منحصر به کردهاست.

این در حالی است که "عبدالباری زیباری" یکی از اعضای ائتلاف کردستان در این خصوص گفت: ما نامزد پیشنهادی خود را برای تصدی پست ریاست جمهوری در نشست پارلمان عراق که روز سه شنبه برگزار می شود معرفی خواهیم کرد.