به خاطر پرونده شنود گیت؛

مشاور سابق کامرون به 18 ماه حبس محکوم شد

آمریکا اروپا

مشاور سابق امور رسانه ای و روابط عمومی نخست وزیر انگلیس به 18 ماه زندان به اتهام نقش داشتن در شنود مکالمات تلفنی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از محکومیت "اندی کولسون" مشاور سابق امور رسانه ای و روابط عمومی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به 18 ماه زندان به اتهام نقش داشتن در شنود مکالمات تلفنی خبر داد.

کارکنان نشریه نیوز او د ولد که متعلق به غول رسانه ای انگلیس یعنی رابرت مرداک بودند، متهم به شنود مکالمات شخصیت های بر جسته هنری، خانواده سلطنتی و یک دختر نوجوان شدند که در پی افشای این رسوایی نشریه نیوز او د ولد در ژوئیه 2011 میلادی تعطیل شد.

در پی رسوایی شنود مکالمات شهروندان انگلیسی ارتباطات نزدیک رسانه های تحت مالکیت مرداک با سیاستمداران این کشور مشخص شده است. در همین حال شبکه خبری بی بی سی گزارش داد "دیوید کامرون" از زمان تصدی مقام نخست وزیری انگلیس، 26 بار میزبان مدیران عامل شرکت مرداک در "داونینگ استریت" بوده است.