در کمیسیون انرژی صورت می‌گیرد؛

حضور چیت‌چیان و نوبخت برای بررسی رفع كمبودهای مالی، فنی و اقتصادی صنعت برق كشور

مجلس

این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین محترم وزارت نفت، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران می پردازد.

وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در کمیسیون انرژی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه روز سه شنبه هفته آینده حمید چیت‌چیان و محمدباقر نوبخت در خصوص رفع كمبودهای مالی، فنی و اقتصادی صنعت برق كشور در کمیسیون انرژی حاضر می‌شوند.

همچنین این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین محترم وزارت نفت، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران می پردازد.

همچنین کارگروه نیرو کمیسیون انرژی در روز یکشنبه مسائل مربوط به انرژی خورشیدی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کد N373481