در کمیسیون انرژی صورت می‌گیرد؛

حضور چیت‌چیان و نوبخت برای بررسی رفع كمبودهای مالی، فنی و اقتصادی صنعت برق كشور

مجلس

این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین محترم وزارت نفت، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران می پردازد.

وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در کمیسیون انرژی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه روز سه شنبه هفته آینده حمید چیت‌چیان و محمدباقر نوبخت در خصوص رفع كمبودهای مالی، فنی و اقتصادی صنعت برق كشور در کمیسیون انرژی حاضر می‌شوند.

همچنین این کمیسیون در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه به ادامه بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین محترم وزارت نفت، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و بررسی طرح یك‌فوریتی اساسنامه شركت ملی نفت ایران می پردازد.

همچنین کارگروه نیرو کمیسیون انرژی در روز یکشنبه مسائل مربوط به انرژی خورشیدی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کد N373481

وبگردی