سرقت کامیون حامل مواد رادیو آکتیو در مکزیک

مکزیک,ایریدیم

مادرید- ایرنا- وزارت کشور مکزیک اعلام کرد که یک کامیون حامل مواد رادیو آکتیو در نزدیکی پایتخت به سرقت رفته است.

به گزارش روز جمعه ایرنا و به نقل از روزنامه ال موندو ، وزارت کشور مکزیک با انتشار بیانیه ای هشدار داد که یک کامیون حامل ˈرادیو آکتیو ایریدیم 192ˈ که در رادیوگرافی صنعتی کار برد دارد روز پنجشنبه در شهر ˈآتیزاپان د زاراگوساˈ واقع در ایالت مکزیک و نزدیک به پایتخت ربوده شد.

این سومین سرقت مواد رادیو اکتیو در 7 ماه اخیر در مکزیک است.

در این روزنامه به جزییات بیشتری اشاره نشده است .

اروپام **1234**7074 *1446
کد N373250