رییس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در میدان نبرد زخمی شد

کد N372704