• ۷بازدید

رییس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در میدان نبرد زخمی شد

وبگردی