در مخالفت با واگذاری به بخش خصوصی؛

کارکنان شرکت ملی برق یونان دست به تظاهرات زدند

شرکت ملی برق,یونان

آتن- ایرنا- کارکنان شرکت ملی برق یونان به نشانه مخالفت با طرح اصلاحات در وضعیت شرکت ملی برق این کشور، دست به تظاهرات زدند.

به گزارش ایرنا، کارکنان شرکت ملی برق یونان به نشانه مخالفت با طرح اصلاحات در سیستم ساختار کاری شرکت ملی برق، چهارشنبه دست به تظاهرات زدند.

رسانه های یونان چهارشنبه شب از شهر ˈفلوریناˈ واقع در شمال یونان که ساختمان و شرکت تولیدی اصلی شرکت ملی برق یونان در آن مستقر است، گزارش دادند: کارکنان شرکت ملی برق که از حمایت شهروندان این شهر، سندیکاهای مختلف و تعدادی از رییسان احزاب سیاسی برخوردارند، با تجمع در مقابل این شرکت، دست به تظاهرات زدند.

بر اساس این گزارش، ˈالکسیس چپیراسˈ رئیس حزب چپ ائتلاف(سی ریزا) دومین حزب بزرگ سیاسی این کشور، در جمع تظاهرکنندگان با انتقاد ازعملکرد دولت در واگذاری شرکت برق به بخش خصوصی، گفت: این حزب با دیگر احزابی که مخالف خصوصی کردن شرکت ملی برق هستند، در حال رایزنی است تا از پارلمان این کشور بخواهد، درباره واگذاری شرکت به بخش خصوصی همه پرسی برگزار کند و مردم در این باره تصمیم گیری کنند.

وی افزود: چنانچه دولت، برگزاری همه پرسی درباره سرنوشت شرکت ملی برق این کشور را نپذیرد، پس از اینکه قدرت را به دست گیرد، شرکت ملی برق را بار دیگر دولتی خواهد کرد.

طرح برگزاری همه پرسی درمورد سرنوشت شرکت ملی برق، توسط حزب چپ ائتلاف( سی ریزا) با عکس العمل شدید دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی این کشور، یعنی حزب محافظه کار دموکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک مواجه شد.

بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (موسوم به تروئیکا یعنی وام دهندگان خارجی به یونان)، پرداخت یک میلیارد یورو از وام 130 میلیارد یورویی را مشروط به واگذاری تمام یا بخشی ازشرکت ملی برق به بخش خصوصی کرده است.

تروئیکا، سه سال پیش با پرداخت مبلغ 130 میلیارد یورو در مدت سه سال به صورت مرحله ای، مشروط به اینکه دولت یونان تمام خواسته های آنان را تصویب و مرحله به مرحله اجرا کند، موافقت کرد.

اروپام**2170** 2023
کد N371836