جنایات شهرک نشینان رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیها با شعار "انتقام باخون"

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با درخواست جبهه خلق برای آزادی فلسطین در خصوص تشکیل کمیته هایی برای مقابله با جنایات شهرک نشینان صهیونیستی علیه فلسطینیها، منابع عربی از افزایش خشونتهای این شهرک نشینان علیه فلسطینیها در ساعات اخیر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین در کرانه باختری خواهان تشکیل کمیته هایی مردمی برای مقابله با جنایات شهرک نشینان علیه فلسطینیها شد.

از سوی دیگر شهرک نشینان افراطی با شعار "انتقام با خون" تحرکات جدیدی را علیه فلسطینیهای ساکن نوار غزه آغاز کردند.

 در همین راستا به دنبال ربوده شدن و شهادت یک نوجوان فلسطینی در منطقه "شعفاط" که در پی یک اقدام تلافی جویانه از سوی شهرک نشینان رژیم صهیونیستی صورت گرفته است اوضاع امنیتی در این منطقه شدت گرفته و دهها فلسطینی در جریان درگیری با نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

 کشف اجساد سه شهرک نشین رژیم صهیونیستی که حدود سه هفته پیش در الخلیل ناپدید شده بودند به عنوان دستاویزی برای نظامیان رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان افراطی قرار گرفته است تا از آن به عنوان بهانه ای برای اعمال خشونتها و جنایتهای بیشتر علیه فلسطینیها استفاده کنند.