توضیح مرکز پژوهش های مجلس درباره تغییر ساعات کار کارکنان دولت

مرکز پژوهش ها,ساعت کار

تهران- ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارکنان دولت 44 ساعت در هفته است، اما تنظیم و ترتیب ساعات کار ادارات با تصویب هیات وزیران تعیین می شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف 44 ساعت با دستگاه های ذی ربط است.

به گزارش ایرنا، پس از اظهارات کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر این که تغییر ساعت شروع کار ادارات در ماه مبارک رمضان بدون مصوبه مجلس و در چارچوب قوانین موجود با تصمیم هیات دولت امکان پذیر است، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز (چهارشنبه) در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که انجام چنین تغییراتی نیازمند مصوبه مجلس است.

روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز توضیحاتی را درباره قانون ساعت کار کارکنان دولت ارایه کرده است که به شرح زیر است:

مطابق ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است. اما مطابق ذیل همین ماده ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط است.

بنابراین با رعایت سقف 44 ساعت کار در هفته، دولت می تواند به نحو مناسب و با توجه به اوضاع و احوال، ترتیب این ساعات در روز را تنظیم یا تغییر دهد.

البته این امر علاوه بر این که مشروط به رعایت سقف 44 ساعت در هفته است، مطابق تبصره «3» ماده مزبور باید در 6 روز هفته تنظیم شود که ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی نیز از شمول این قید مستثنی شده اند.

همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر این حکم کلی، به موجب تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کند.

بنابراین با عنایت به مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری دست دولت در تنظیم ساعات کاری در روز با رعایت دو شرط «سقف 44 ساعت کار در هفته» و «تنظیم این ساعات در 6 روز هفته» کاملاً باز است و هیچگونه نیازی به قانونگذاری وجود ندارد و آنچه که سابقاً مورد ایراد مجلس قرار می گرفت، رعایت نشدن سقف 44 ساعت کار در هفته بود و نه تغییر ساعات کار که کاملاً بر اساس قانون جزو امور اجرایی بوده و در اختیار دولت است.

کاظم جلالی پیش از این درباره تغییر ساعت کاری در ماه مبارک رمضان سال جاری، گفته بود: براساس تاکید قانون میزان ساعت کاری کارمندان باید در چارچوب حدود تعریف شده باشد و ساعت شروع و پایان آن با تصمیم هیات دولت قابل تغییر است و نیاز به مصوبه مجلس ندارد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، تاکید کرده بود در قوانین بر رعایت 44 ساعت کاری کارمندان تاکید شده و دولت با تغییر ساعت کاری کارمندان بدون کاهش آن می تواند بدون زیر پا گذاشتن قانون در جهت رفاه حال روزه داران گام بردارد.

سیام**2025**1336
کد N371427