رییس جمهور اندونزی سومین رهبر جهان در صدر توییتر

توییتر

کوالالامپور – ایرنا – ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ رییس جمهور اندونزی با داشتن پنج میلیون و 60 هزار هوادار از نظر جهانی در رده سوم شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈجاکارتا پستˈ روز چهارشنبه نوشت: رهبران جهان در حال رقابت با یکدیگر هستند تا توجه، ارتباطات و اعضای بیشتری در شبکه اجتماعی توییتر به دست آورند.

در این مطالعه که توسط مرکز ˈتوئیدیپلماسیˈ انجام شده است باراک اوباما رییس جمهور آمریکا با 43 میلیون و 700هزار عضو و پاپ فرانسیس با 14 میلیون و 100 هزار عضو به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار دارند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ رییس جمهور اندونزی با داشتن پنج میلیون و 60 هزار عضو

در رتبه سوم قرار دارد.

براساس این مطالعه ˈنارندرا مدیˈ نخست وزیر هند با چهار میلیون و 960 هزار عضو و عبدالله گل با چهار میلیون و 620 هزار عضو در رده های بعدی قرار دارند.

در این مطالعه 642 حساب کاربری رهبران مختلف، دولت ها، وزرای امور خارجه و موسسات آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

برای انجام این مطالعه 60 متغییر از جمله تعداد اعضا، اظهار نظرها و تعداد پست ها مورد بررسی قرار گرفته است.

آساق**د.م**1611
کد N371371