دادگاه قانون اساسی ترکیه علیه برخی احزاب سیاسی این کشور اقامه دعوی می کند

اقامه دعوی,ترکیه

آنکارا- ایرنا- دادگاه قانون اساسی ترکیه بعد از رسیدگی به حسابهای احزاب سیاسی این کشور در سالهای 2007 الی 2009 میلادی علیه برخی از آنها اقامه دعوی می کند.

به گزارش منابع خبری ترکیه در روز چهارشنبه، دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد که علیه احزاب ˈ جوانˈ، ˈ حزب انقلابیˈ ،ˈ آلترناتیو و تغییراتˈ، ˈ سوسیالیست کارگرانˈ ، ˈسوسیالیست انقلابی کارگرانˈ، ˈ حق و تساویˈ ،ˈ همبستگیˈ، ˈدمکراسی خلقˈ اقامه دعوی خواهد کرد.

این اقامه دعوی علیه احزاب یاد شده و دست اندرکاران آنان به جرم تخلفات مالی درتنظیم حسابهای حزبی صورت خواهد گرفت.

دادگاه قانون اساسی همچنین حکم به مصادره اموال برخی از احزاب از جمله حزب ˈجوانˈ به نفع خزانه داری داده است.

طبق قوانین ترکیه حسابهای احزاب سیاسی این کشور از سوی دادگاه قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در ترکیه دست کم 50 حزب سیاسی فعال است ولی در مجلس ملی ترکیه تنها چهار حزب ˈعدالت و توسعهˈ، ˈجمهوریخواه خلقˈ، ˈحرکت ملیˈ و ˈ دمکراتیک خلقهاˈ حضور دارند.

طبق قوانین ترکیه تنها احزابی که در مجلس ملی ترکیه نماینده دارند از سازمان خزانه داری کمکهای دولتی دریافت می کنند.

خاورم**2012 *7074 * 1446
کد N371172