تغییر محل جلسه هیات دولت از پاستور به سعد آباد

دولت

مکان جلسه این هفته هیات دولت به دلیل برگزاری نشست با استانداران از پاستور به مجموعه سعد آباد تغییر یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محل برگزاری جلسه هیات دولت این هفته  از پاستور به سعد آباد تغییر کرد.

این جابه جایی به دلیل برگزاری نشست استانداران سراسر کشور با اعضای هیات دولت است و این هفته جلسه هیات دولت در مجموعه سعدآباد برگزار می‌شود.