رویترز اعلام کرد؛

صادرات نفت ایران فراتر از محدودیت های اعمال شده

ایران در جهان

میزان فروش نفت خام ایران در ماه ژوئن فراتر از سقف تعیین شده در توافق موقت هسته ای بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی از بالاتر بودن میزان صادرات نفت ایران در ماه ژوئن نسبت به سطح تعیین شده در توافق موقت هسته ای خبر داد.

این مطلب به استناد منابعی که تحرکات نفتکش ها را رصد می کنند اعلام شده است.

بنا بر توافق موقت هسته ای بین ایران و گروه 1+5 میزان صادرات نفت ایران باید روزانه بطور متوسط 1 میلیون بشکه باشد.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط رویترز میزان صادرات نفت ایران در ماه ژوئن به 1 میلیون و 210 هزار بشکه رسیده است هر چند این میزان نسبت به ماه قبل 10 درصد کاهش داشته است.

در ماه می صادرات نفت ایران 1 میلیون و 330 هزار بشکه در روز بوده است.