وزیر خارجه آمریکا برای بهبود روابط با ایران جدی است/ مقایسه جان کری با ریچارد نیکسون

مهر نوشت:

آرتور سایر استاد اقتصاد سیاسی و معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو با مقایسه تلاش های وزیر خارجه آمریکا برای بهبود روابط با ایران را با تلاش های ریچارد نیکسون برای بهبود روابط آمریکا و چین قابل مقایسه دانست.

دکتر "آرتور سایر" استاد اقتصاد سیاسی در مرکز کلوسن آمریکا در خصوص امکان همکاری ایران و امریکا در برخی مسائل منطقه ای به خبرنگار مهر گفت: االان زمان خوبی برای همکاری میان دو کشور است. باید توجه داشت که کشورها به قول "لرد پالمرستون" کشورها هیچگاه متحدان و دشمنان دائمی ندارند و فقط منافع ثابت و دائمی دارند. از اینرو دو کشور بر اساس منافع می توانند در این خصوص با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی داشته باشند.

این استاد آمریکایی با سخت دانستن امر اعتمادسازی بین ایران و آمریکا با وجود 35 سال بی اعتمادی بین دو کشور و متعهد دانستن جان کری وزیر خارجه آمریکا برای بهبود روابط با ایران گفت: جان کری وزیر خارجه آمریکا به شدت در حال کار کردن در خصوص این مسئله سخت و دشوار است و به شدت خودش را درگیر دیپلماسی و جزئیات آن کرده است.

وی با مقایسه تلاش های جان کری با تلاش های ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا برای بهبود روابط چین و آمریکا گفت: تلاش های وی را می توان با تلاش های رئیس جمهور ریچارد نیکسون درباره چین مقایسه کرد که نتایج تاریخی برای آمریکا بر جای گذاشت، تلاش هایی که موجب شد تا آثار شکست استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام کاهش و تخفیف یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: ایران و آمریکا هم منافعی دارند که همین امر ممکن است این دو کشور را در کنار همدیگر قرار دهد اما این مسئله به معنی تضمین و حتی لزوما به معنی افزایش همکاری ها نخواهد بود. در حال حاضر اجرای توام با حسن نیت توافق هسته ای از سوی تهران امری ضروری است.

آرتور سایر استاد اقتصاد سیاسی مرکز کلوسن آمریکا و استاد سابق دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس و همچنین معاون سابق شورای روابط خارجی شیکاگو است . وی 4 جلد کتاب در زمینه روابط بین الملل و سیاست های بریتانیا نوشته است. مطالب و مقالا وی در بسیاری از رسانه های عمده آمریکا منتشر می شوند.

4545

کد N369672