نیشابوری به ایلنا خبر داد:

علی حسینی سخنگوی حزب کار شد

سیاست داخلی

در جلسه ستاد برگزاری کنگره حزب اسلامی کار، آئین‌نامه برگزاری کنگره مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مورد تصویب اعضای ستاد برگزاری کنگره قرار گرفت و مقرر شد تا متن اصلاح‌شده هفته دیگر در اختیار اعضا قرار گیرد.

سخنگوی سابق حزب اسلامی کار از انتخاب علی حسینی به عنوان سخنگوی جدید حزب کار خبر داد.

محمد نیشابوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه دفتر سیاسی حزب اسلامی کار گفت: بنده به دلیل وجود مشغله‌های فراوان نمی‌توانستم به صورت کامل در تمامی جلسات حزب شرکت کنم، بنابراین از آقای علی حسینی درخواست شد تا مسئولیت دبیر سیاسی و سخنگوی حزب را برعهده بگیرد.

وی با بیان اینکه آقای حسینی قبلا نیز سابقه سخنگوی حزب اسلامی کار را برعهده داشت، اظهار داشت: مقرر شد تا آقای حسینی به عنوان دبیر سیاسی و سخنگو به تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های حزب بپردازد.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در ابتدای سخنان خود از برگزاری اولین جلسه ستاد برگزاری کنگره حزب اسلامی کار خبر داد و تصریح کرد: در این جلسه، آئین‌نامه برگزاری کنگره مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در آن صورت گرفت و مورد تصویب اعضای ستاد برگزاری کنگره قرار گرفت و مقرر شد تا متن اصلاح‌شده هفته دیگر در اختیار اعضا قرار گیرد.

کد N369058