کاهش نرخ زاد و ولد در مالزی و چاره اندیشی دولت

جمعیت

کوالالامپور – ایرنا – کاهش نرخ زاد وولد در مالزی از 30 تولد در بین یکهزار نفر در دو دهه گذشته به حدود 20 تولد در یکهزار نفر در حال حاضر رسیده و این مساله دولت را وادار به چاره اندیشی برای ساختار جمعیتی این کشور کرد.

به گزارش ایرنا، مالزی که سال 1990 میلادی نرخ زاد و ولد 30 ممیز چهار در هر یکهزار نفر را تجربه کرده بود سال گذشته میلادی به عدد 20 ممیز هفت تولد در هر یکهزار نفر جمعیت رسید.

نگاهی به آمار نشان می دهد زاد و ولد در مالزی از سال 2000 میلادی روند نزولی به خود گرفته و از رقم 24.21 عدد در یکهزار نفر به عدد 17 ممیز 62 در سال 2011 کاهش یافت.

این یکی از پایین نرخ های زاد و ولد در دهه گذشته مالزی بوده است.

نگاهی به آمار جمعیتی مالزی در نیمه دوم قرن بیستم نشان می دهد که نرخ زاد و ولد در دهه 1960 در این کشور 41.47 تولد در هر یکهزار نفر جمعیت بوده است. رقمی که تا سال گذشته میلادی روند نزولی به خود گرفت.

درست در سال هایی که اقتصاد مالزی روند صعودی را تجربه کرده است نرخ زاد و ولد این کشور در مسیری متفاوت نزول کرد تا از احتمال رابطه بین وضعیت اقتصادی و نرخ زاد و ولد خبر دهد.

با شرایط کنونی دولت مالزی تصمیم دارد با ارائه بسته های تشویقی زوج های مالزیایی را به بچه دار شدن ترغیب کند.

برنامه تشویقی دولت مالزی برای افزایش نرخ زاد و ولد نشان می دهد مقامات این کشور براساس تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده اند که لازمه افزایش اعضای خانواده تهیه بستر مناسب اقتصادی برای خانوارهای این کشور است.

تازه ترین تحقیقات در مالزی نشان می دهد زنان در این کشور به دلیل شغل، ازدواج خود را به تاخیر می اندازند.

برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل خانوده نیز بر این باورند که گرفتاری های اقتصادی و همچنین سخت شدن شرایط زندگی در حال حاضر از جمله عواملی است که نرخ زاد و ولد جامعه کشاورزی مالزی در نیمه دوم قرن بیستم را که رقم قابل قبولی بوده است به چالش کشیده است.

مالزی که در مسیر توسعه صنعتی قرار دارد برای تامین نیروی انسانی خود نیازمند نیروی کار کافی است که شرایط فعلی رشد جمعیت در 20 یا 30 سال آینده این کشور را تحت تاثیر زیادی قرار می دهد.

آمار نشان می دهد تا سال 2013 جمعیت زیر 14 سال مالزی 29.1 درصد از جمعیت حدود 30 میلیونی این کشور را تشکیل می دهد.

17 درصد در رده بین 15 تا 24 سال، 41.3 درصد در رده 25 تا 54 سال، 7.4 درصد در رده 55 تا 64 سال و 5.3 درصد از جمعیت این کشور نیز بیش از 65 سال سن دارند.

سن امید به زندگی در مالزی 74.28 سال است که این رقم در مردان 71.51 و در زنان 77.24 گزارش شده است.

این کشور با میانگین سن 27.4 از ترکیب جمعیتی جوانی برخوردار است که در صورت کاهش نرخ زاد و ولد در چند دهه آینده مشکلات سنی گسترده ای در این کشور مشاهده می شود و جامعه افراد مسن افزایش ناگهانی خواهد داشت.

دولت مالزی اکنون برای مقابله با کاهش زاد و ولد تصمیم گرفته است بسته های تشویقی به زوج ها ارایه کند تا آن ها به بچه دار شدن ترغیب شوند.

ˈسری روحانی عبدالکریمˈ وزیر زنان، خانواده و توسعه اجتماعی مالزی نیز هفته جاری روند نزولی نرخ باروری در این کشور را تایید کرد و گفت که دولت قصد دارد زوج ها را به بیشتر بچه دار شدن ترغیب کند.

وی نیز تایید کرد که دختران در این کشور به دلیل اشتغال، ازدواج را به تاخیر می اندازند و این از دلایل کاهش نرخ زادوولد در مالزی است.

وزیر زنان و خانواده مالزی گفت که دولت دست به کار شده است و ایده ارائه بسته های تشویقی به صورت جدی در حال بررسی است.

آساق**د.م**1611
کد N368852