رییس جمهور امشب با ایتام افطار می کند

دولت

رییس جمهور امشب در یک مراسم افطاری میزبان ایتام و خانواده‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور سه شنبه شب در یک مراسم افطاری میزبان ایتام و خانواده‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی خواهد بود.

این مراسم در نهاد رییس جمهوری برگزار می‌شود.