روحانی در همایش صنعت و معدن:

کاسه تحریم شکسته شده است/ این دولت بدون مشورت و مطالعه تصمیم گیری نمی کند

دولت

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مذاکرات برد- برد تنها با خارجی ها نیست، تصریح کرد: دولت با بخش خصوصی، تولیدگران، قانونگذاران باید مذاکرات برد- برد داشته باشد تا ببینیم مشکل از کجاست. ما نیاز به سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، اجتماعی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در همایش روز صنعت و معدن که در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، گفت: بسیاری از کشورها صنعتی شده اند چون در کنار آبهای آزاد بوده اند و در منطقه جغرافیایی خاصی قرار گرفته اند که کشورهای مختلف را به یکدیگر متصل می کنند.

وی افزود: بسیاری از کشورها به خاطر توسعه انسانی، دانشگاههای بزرگ، دانشکده های صنعتی و محققان و تلاشگران صنعتی شده اند اما کشوری که توسعه انسانی، بزرگترین مخازن گازی جهان را دارد و جزو کشورهای بزرگ دارای مخازن نفتی است و همچنین 2 هزار کیلومتر به آبهای آزاد در شمال و جنوب متصل است و نابغه و صاحب نظر، دانشجو و استاد و مراکز تحقیقاتی دارد چه طور هنوز نمی توانیم بگوییم ما صنعتی شده ایم، اشکال کجاست؟

رئیس جمهور یادآور شد: آیا اشکال از برنامه ریزی دولت است؟ اشکال از قانون مجلس است؟ اشکال از سیاست های کلی و چشم انداز بیست ساله است؟ باید ببینیم اشکال از کجاست.

روحانی با تاکید بر اینکه اگر حمایت در کنار رقابت نباشد، حمایت مخرب است، گفت: چرا بسیاری از صنایع ما بعد از 40 سال قدرت رقابت ندارند و تمام نامه ها به رئیس جمهور در این چند ماه این است که اگر دو مرکز بزرگ برای صنعت وجود دارد مبادا مرکز سومی تاسیس شود.

وی با تاکید بر اینکه مذاکرات برد- برد تنها با خارجی ها نیست، تصریح کرد: دولت با بخش خصوصی، تولیدگران، قانونگذاران باید مذاکرات برد- برد داشته باشد تا ببینیم مشکل از کجاست. ما نیاز به سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، اجتماعی داریم.

روحانی با بیان اینکه برای پیشرفت نیاز به سرمایه اجتماعی داریم، گفت: باید به هم و به آینده اعتماد داشته باشیم. باید ثبات و امنیت را در آینده کشور ببینیم. باید مطمئن شویم دولت، دولتی نیست که در یک جلسه بدون مشورت و بدون مطالعه تصمیم گیری کند. باید مطمئن شویم این دولت توانمند است و قادر است ثبات و آرامش بازار را نگه دارد.

رئیس جمهور با اشاره به قول های دولت در خصوص کاهش تورم گفت: در موضوع تورم می بینید دولت به آنچه قول داده و اعلام داشته، عمل کرده است. اگر گفته است تورم قابل مهار است در سال 92 و آغاز سال 93 شاهد این هستیم که تورم نقطه به نقطه به 14.7 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه را از 44 درصد به زیر 15 درصد رسانده ایم.

وی افزود: این باید برای صاحبان شغل ها و صنعتگران اطمینان بخش باشد.

روحانی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 نیز گفت: کاسه تحریم شکسته شده و من به مردم قول می دهم هیچ کس نمی تواند کاسه شکسته شده تحریم را به حالت قبل برگرداند.

وی افزود: تیم مذاکره ایران تخصص لازم را دارد و سبک و سیاق کار را می داند و می دانیم راه سخت است اما مسیر را تا موفقیت نهایی ادامه خواهیم داد.

این خبر در حال به روز رسانی است...