نشست بررسی تحولات انتخاباتی افغانستان-1/

جنگ روانی غربیها درباره انتخابات افغانستان/ پیمان استراتژیک خلاف خواست مردم است