نیروی هوایی عراق هشت خودرو تروریستها را نابود کرد

کد N367973