محسنی‌اژه‌ای:/5/

پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت شد/تغییر قاضی پرونده

سیاسی

این پرونده دارای یک سری نقص‌ها است که برای رفع آن به دادسرا رفته و در دادسرا آن نواقص رفع شد و در حال حاضر نیز به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب فرستاده شده است

دادستان کل کشور ضمن اعلام تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی گفت:‌ یازدهم مرداد هم برای رسیدگی به پرونده تعیین وقت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در ادامه این نشست خبری محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین مرحله رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی واینکه آیا قاضی پرونده تغییر کرده است ابراز داشت: این پرونده دارای یک سری نقص‌ها است که برای رفع آن به دادسرا رفته و در دادسرا آن نواقص رفع شد و در حال حاضر نیز به شعبه دیگری از دادگاه انقلاب فرستاده شده است و قاضی این پرونده نیز تغییر کرده و یازدهم مرداد هم برای رسیدگی به پرونده تعیین وقت شده است.

کد N367215