عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

احتمال افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری/مازاد درآمد به صندوق توسعه ملی می‌رود

مجلس,احتمال افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری مازاد درآمد به صندوق توسعه ملی می‌رود

اگر درآمد اضافی حاصل ازفروش نفت داشته باشیم مازاد این درآمد به حساب ذخیره ارزی وارد شده و در پایان سال وارد صندوق توسعه ملی می‌شود مگر اینکه دولت بخواهد بودجه را افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش درآمد حاصل از فروش نفت وارد حساب ذخیره ارزی شده و چنانچه دولت منابع جدیدی تعریف نکند به صندوق توسعه ملی وارد می‌شود.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص احتمال افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری ۹۳ گفت: طبق بودجه بندی سال ۹۳ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادرات خواهیم داشت که اگر کاهش تحریم تحقق یابد افزایش صادرات خواهیم داشت.

وی در خصوص چگونی تخصیص درآمدهای اضافی نفت در بودجه سال جاری تصریح کرد: اگر درآمد اضافی حاصل ازفروش نفت داشته باشیم مازاد این درآمد به حساب ذخیره ارزی وارد شده و در پایان سال وارد صندوق توسعه ملی می‌شود مگر اینکه دولت بخواهد بودجه را افزایش دهد.

کد N366325