نگرانی صهیونیست ها از تحریم بین المللی شهرک های صهیونیستی

صهیونیست ها,تحریم

تهران - ایرنا - هشدار دولت های اسپانیا و ایتالیا به اتباع خود در زمینه خودداری از عقد قرارداد با شهرک های صهیونیستی، خشم تل آویو را در پی داشته و صهیونیست ها نگرانند که این رویکرد، در اتحادیه اروپا فراگیر شود.

به گزارش ایرنا، مادرید و رم به اتباع خود هشدار داده اند، هر شخصی که با شهرک های صهیونیستی همکاری اقتصادی کند، خود را در معرض مجموعه ای از خطرات قرار می دهد؛ بدین ترتیب اسپانیا و ایتالیا هم به فرانسه، آلمان و انگلستان پیوستند که پیشتر در این زمینه به اتباع خود هشدار داده بودند.

از طرفی با توجه به تلاش موسسات اتحادیه اروپا به منظور صدور بیانیه به نام 28 کشور عضو این اتحادیه، نگرانی رژیم اشغالگر قدس در این زمینه افزایش یافته است.

لارس فابورگ اندسن سفیر اتحادیه اروپا در رژیم صهیونیستی گفت: چنین تصمیم هایی نشانه آن است که صبر کشورهای اتحادیه اروپا در بی توجهی تل آویو درخصوص نگرانی دولت های مزبور تمام شده است.

روزنامه صهیونیستی ˈهاآرتصˈ با اختصاص سرمقاله امروز (دوشنبه) خود به این موضوع نوشت: هرگونه فعالیت اقتصادی شهرک ها، به اقتصاد اسرائیل(رژیم صهیونیستی) ضربه خواهد زد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در طرحهای شهرک سازی سرمایه گذاری دارد.

این روزنامه صهیونیستی می افزاید: صبر جهان رو به اتمام است، وضع فعلی در مناطق فلسطینی که مانند آپارتاید شده، از دیدگاه جهان غیر قابل تحمل است و نمی تواند مدت طولانی نسبت به آن بی تفاوت باشد.

به نظر می رسد تلاش رژیم صهیونیستی برای در هم شکستن راه حل سیاسی در مناطق، اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر حامی این رژیم را به اتخاذ تدابیری علیه تل آویو که همچنان به لجاجت اصرار دارد، وادار خواهد کرد.

خاورم/1275
کد N366187