در گفتگو با مهر اعلام شد؛

گزارش دولت به مجلس از افزایش عملکرد بودجه سال 92/یک نماینده: رضایتمندی مردم افزایش نیافته است

مجلس

گزارش معاونت نظارت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بودجه سال 92 در مقایسه با عملکرد بودجه سال 91 نشان دهنده افزایش عملکرد بودجه وزارت خانه های بهداشت و درمان، امورخارجه، نیرو، کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی است.


به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با ارسال گزارشی از رشد 41 درصدی عملکرد مصارف بودجه کشور در سال 92 نسبت به عملکرد سال 91 خبر داده است.


بر اسا این گزارش بیشترین رشد عملکرد بودجه مربوط به وزارت بهداشت و درمان است که رشد 95 درصدی عملکرد وزارت بهداشت و دستگاه های اجرایی وابسته ( با احتساب 7500 میلیارد ریال بیمه سلامت و 18000 میلیارد ریال بخش بهداشت و درمان از محل سهم الشرکه) نشان دهنده توجه به پرداخت بدهی های انباشته بخش بهداشت و درمان و سلامت جامعه است.


معاون برنامه ریزی رئیس جمهور در راستای اثبات دغدغه فرهنگی دولت یازدهم و اقدامات عملی دولت در این راستا در این گزارش از رشد 46 درصدی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رشد 49 درصدی عملکرد دستگاه های اجرایی فرهنگی و تبلیغی و رشد 153 درصدی عملکرد بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقایسه با سال قبل بر اساس توجه ویژه به مسائل فرهنگی، ارزش های اسلامی، باور های دینی و اعتلای معرفت دینی خبر داده است.


این گزارش از رشد 65 درصدی عملکرد اعتبارات وزارت امور خارجه در راستای توجه به سیاست های نظام در روابط خارجی کشور و هماهنگی های بین المللی حکایت دارد.


علاوه بر این معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این گزارش از رشد 32 درصدی عملکرد بودجه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های اجرایی تابعه در راستای تاکید بر توسعه بخش کشاورزی و تولید و تلاش برای پرداخت بدهی های معوق به ویژه پرسنلی بوده است.


این گزارش از دوبرابر شدن عملکرد وزارت نیرو و دستگاه های اجرایی تابعه در نتیجه توجه به خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر دولتی حکایت دارد.


معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این گزارش از رشد 51 درصدی بودجه های عمرانی در مقایسه با سال 91 علی رغم محدودیت های موجود با تلاش ها در دو ماه پایانی سال خبر داده است و تاکید دارد با اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار به بخش عمران بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده و تحرک زیادی در این بخش ایجاد شده است که این امر می تواند منجر به تحرک حدود 50 رشته اقتصادی گردد.


این گزارش در خصوص تحقق منابع بودجه سال 92 تاکید دارد، تحقق منابع در سال 92 به میزان 1.476 هزار میلیارد ریال معادل 86 درصد مصوب (در سقف 1.714 هزار میلیارد ریال اصلاح قانون)بوده است.در خصوص واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز کل واگذاری ها ی سرمایه ای با سهم 38 درصدی از منابع مصوب به میزان 94 دردصد محقق گردیده که در این قسمت در آمد های حاصل از نفت و فرآورده های نفتی به میزان 96 درصد محقق و عمده علت عدم تحقق در این قسمت مربوط به تحقق صفر درصدی واگذاری طرح ها می باشد. رشد عملکرد واگذاری ها نسبت به سال گذشته به میزان 43 درصد است.


در ادامه اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر عملکرد بودجه را تابع دو شاخص خواند و گفت: افزایش عملکرد بودجه در شرایطی اتفاق می افتد که منابع بودجه به برنامه هایی که برای ان در نظر گرفته شده اختصاص یابد و علاوه بر این منابعی که در بودجه بری اهداف مختلف در نظر گرفته شده اند صد در صد تخصیص یابند.


نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت یازدهم تلاش دارد برنامه محور عمل کرده و منابع بودجه را برای برنامه های اصلی اش اختصاص دهد که در حوزه بهداشت و درمان برنامه محوری دولت انصافا مشهود است و مجموعه اقدامات وزارتخانه در راستای جهت دهی منابع به بخش هایی که مبتنی بر نیاز و برنامه های اصلی وزارتخانه است و تلاش برای کاهش اتلاف بودجه در راستای افزایش عملکرد بودجه در این وزارتخانه صورت گرفته است.


وی با تاکید بر اینکه باید میزان رضایتمندی مردم از عملکرد بودجه ار نیز بررسی کرد اظهار داشت: دولت باید در گزارشی جداگانه بررسی کند که ایا این عملکرد بودجه به همین میزان رضایتمندی در میان مردم بوجود آورده یا خیر؟


جلیلی تصریح کرد: نگررانی های جدی مردم در حوزه بهداشت و درمان، فرهنگ و نیرو نشان می دهد علی رغم آمار ها مبنی بر افزایش عملکرد ها میزان رضایتمندی مردم از عملکرد ها افزایش نیافته است.