کارمندانی که برای شکایت از دولت دهم به دادگاه متوسل شده اند

روزنامه خراسان نوشت:

به علت تبليغات و اصرار دولت دهم براي انتقال کارمندان از تهران به شهرهاي کوچک و بزرگ در سراسر کشور، هزاران نفر از مستخدمان دولتي در سال هاي گذشته اقدام به خروج از پايتخت کرده اند اما علاوه بر عدم تحقق وعده هاي اعلام شده براي تشويق کارمندان به خروج از تهران، اکنون نيز اين افراد امکان بازگشت به محل کار سابق خود را نداشته و ترجيح داده اند با شکايت به دستگاه قضايي اين موضوع را پيگيري کنند که اين راه نيز باعث ايجاد دردسرها و مشکلات مختلفي براي دستگاه هاي اجرايي شده است.

 

17302

کد N365780