سریع‌القلم در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا:

اخلاق و مدنیت، مهمتر از مواضع سیاسی است/وظیفه حاکمیت، کارآمدی اقتصادی و امنیت است

کد N365724