ایرانیان در گوانگجو چین به بیماران نیازمند خون اهدا کردند

کد N365708