• ۴بازدید

شورای نگهبان «اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» را تأیید کرد

مجلس

اصلاحیه اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را پس از بررسی، مغایر شرع و قانون اساسی نشناخت.

به گزارش ایلنا، اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ 3 اردیبهشت ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب جلسه مورخ 10 اردیبهشت‌ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاحیه اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه 1393 هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N365374

وبگردی