نماینده ائتلاف دولت قانون:

منطقه کردستان عراق ماهیت روابط خود را با اسرائیل فاش کند

تحرکات داعش در عراق‬

یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون از منطقه کردستان عراق خواست که ماهیت روابط خود را با رژیم صهیونیستی فاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "صادق اللبان" نماینده ائتلاف دولت قانون امروز از منطقه کردستان عراق خواست ماهیت روابط خود را با رژیم صهیونیستی فاش کند.

وی در ادامه درباره گرایش کردها به سمت دشمنان عراق و امت اسلامی و عربی هشدار داد. صادق اللبان در این رابطه با اشاره به اظهار نظر آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی درباره ضرورت تشکیل دولت کردی، آن را عجیب دانست.

صادق اللبان افزود: اسرائیل در اندیشه اجرای منافع خود است و در این زمینه به دنبال تجزیه کشورهای عربی و تبدیل آنها به کشورهای کوچک است تا در نهایت به تضعیف جهان عرب و تحقق توطئه های اسرائیل منجر شود.