نخستین گروه کودکان پناهنده سوری به اروگوئه وارد می شوند

اروگوئه,پناهندگی

مادرید - ایرنا - به عنوان بخشی ازابتکار انساندوستانه راه اندازی شده از سوی ˈخوسه موخیکا ˈ رئیس جمهوری اروگوئه برای میزبانی پناهندگان جنگ داخلی سوریه، نخستین گروه 40 نفره کودکان سوری درماه سپتامبر به این کشور آمریکای جنوبی وارد می شوند.

به گزارش ایرنا به نقل ازروزنامه ˈلا رپوبلیکاˈ اروگوئه، منابع دولتی این کشور روز شنبه گفتند که سه ماه دیگر، نخستین گروه کودکان پناهنده سوریه که متشکل از40 نفرند به اروگوئه می آیند وپس ازآن 80 نفر دیگر در دو دسته به آنها اضافه خواهند شد .

دراین رابطه ، گروه دوم درماه فوریه سال 2015 به اروگوئه خواهند رفت و برای سومین گروه، تاریخی دردست نیست .

ظاهرا، این 40 کودک درسه ماه نخست اقامت خود دراروگوئه دریک اقامتگاه کلیسایی در مونته ویدئو پایتخت کشور اسکان خواهند کرد وسپس به واحد های مسکونی منتقل خواهند شد .

ˈلوییس آلماگروˈ وزیر امور خارجه اروگوئه در این رابطه ، هفته گذشته گفته بود که کودکان سوری، تا آنجایی که ممکن باشد به همراه پدر ومادر یا بستگان خود خواهند بود زیرا خانواده هایی که به اروگوئه خواهند آمد در شرایط آسیب پذیری قرار دارند .

اروپام **1234**1859
کد N363652