کوزوو برای عضویت در سازمان ملل متحد تلاش می کند

سازمان ملل متحد,صربستان

بلگراد - ایرنا - کوزوو تلاش دارد که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز امسال از وضعیت ناظر در این سازمان جهانی برخوردار شود.

به گزارش ایرنا، روزنامه ˈوچرنی نووستیˈ چاپ بلگراد درگزارش روزشنبه خود نوشت که کوزوو با توجه به اینکه 106 کشور عضو سازمان ملل استقلال آن را به رسمیت شناخته اند برای بدست آوردن وضعیت ناظر به دو سوم آرای اعضای این سازمان یعنی 23 عضو دیگر که رسمیت آن را قبول کنند، نیاز دارد.

ˈدوشان یانیچˈ عضو انجمن روابط قومی درصربستان درگفت وگو با این روزنامه گفت که در وهله اول درخواست آلمان این است که بلگراد مانعی را در مسیر عضویت کوزوو در سازمان ملل ایجاد نکند.

به گفته وی، کوزوو برای عضویت در سازمان ملل متحد بزرگترین مانع را که تبادل افسر رابط با صربستان باشد برطرف کرده واکنون در انتظار کسب کرسی در سازمان ملل است.

بنا به گزارش این روزنامه، یانیچ با بیان اینکه موضوع عضویت کوزوو درست مانند مدل دو آلمان دردستور کار مجمع عمومی سازمان ملل درپاییز امسال قرار می گیرد، گفت که این امکان وجود دارد که بلگراد امسال کوزوو را در پشت در های سامان ملل نگهدارد ولی سال آینده این امکان وجود ندارد.

ˈدوشان پروروکوویچˈ مدیر مرکز تحقیقات راهبردی صربستان نیز درگفت وگو به روزنامه وچرنی نووستی بلگراد گفت که کوزوو دیگر تحمل انتظار کشیدن ندارد و درحال تامین کسب کرسی برای عضویت در سازمان ملل است.

پرورکوویچ با این باور که جامعه بین الملل اکنون سرگرم بحران اوکراین و عراق هستند و خواهان قبول کشوری جدید بدون یک وضعیت کاملا روش نیست، تاکید کرد که راهبرد سیاسی جامعه بین الملل کاملا روشن است و آنها مایل هستند که کرسی کوزروو در سازمان ملل متحد با رضایت صربستان انجام بگیرد.

کوزوو که برای عضویت در تشکیلات بین المللی تلاش دارد، اخیراً موفق شد در طول نشست اجلاس ابتکار همکاری جنوب شرقی اروپا که در بخارست پایتخت رومانی برگزار شد به عضویت این تشکیلات در آید.

مقامات پریشتینا همچنین ازاحتمال عضویت کوزوو درابتکار منطقه ای امورمهاجرت، پناهندگان و آوارگان در آینده نزدیک خبر دادند.

آلبانی تبارهای کوزوو در سال 2008 در اقدامی یک جانبه از صربستان اعلام استقلال کردند.

صربستان، اعلام استقلال کوزوو را قبول ندارد و آن را در تضاد با منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین الملل می داند.

بر اساس قطعنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن سال 1999میلادی، هیأت غیرنظامی سازمان ملل قیمومیت کوزوو را بر عهده گرفته و نیروهای ناتو موسوم به نیروهای کی فور با هدف برقراری امنیت در این منطقه مستقر هستند.

اروپام**2061**1859
کد N363632