رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

مجلس و دولت باید در رفع نیازهای قضایی بکوشند

مجلس

حل و فصل دعاوی در سیستم قضایی علی‌رغم وجود مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی که آن هم ناشی از کثرت ورودی‌ها به سیستم است به خوبی انجام شده است و عملکرد قابل قبولی در همه قسمت‌ها اعم از شعب دادسراها، دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وجود دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان دغدغه دستگاه قضایی در زمینه عدم تناسب و ناهماهنگی تعداد قضات و کارمندان با حجم وسیع کار قضایی یادآور شد: سایر قوا اعم از مقننه و مجریه باید در رفع نیازهای قضایی بکوشند تا این دغدغه‌ها هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

به گزارش ایلنا، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه قضایی با حوزه فعالیت‌ها و مسئولیت‌های گسترده و حساس که قسمتی از کار و اقدامات آن حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌های مردم از طریق دادگستری است از نظر شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه رفیع و ویژه‌ای دارد.

نماینده مردم کوهدشت افزود: این جایگاه ویژه قضایی به اندازه‌ای است که قانون اساسی کشور بر استقلال قضات آن تأکید فراوان دارد. حل و فصل دعاوی در سیستم قضایی علی‌رغم وجود مشکلاتی از قبیل اطاله دادرسی که آن هم ناشی از کثرت ورودی‌ها به سیستم است به خوبی انجام شده است و عملکرد قابل قبولی در همه قسمت‌ها اعم از شعب دادسراها، دادگاه‌ها اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور وجود دارد.

وی در خصوص میزان رضایتمندی از سیستم قضایی افزود: از افرادی که به دادگستری‌ها و دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند بطور طبیعی و معمولی یک نفر محکوم و ناراضی است ولی وجدان این افراد نیز موید عملکرد قابل قبول قضات و سیستم قضایی است.

ملک‌شاهی گفت: در بعد نظارت قضایی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، مرکز حفاظت و اطلاعات و نظارت و ارزشیابی قضات هم عملکردها رضایت بخش بوده است.

وی همچنین، رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی اخیر و احکام صادره در این خصوص را اقدامی مؤثر در بازگشت بیت‌المال دانست و گفت: این اقدام رضایت عمومی و همگانی را در پی داشته است.

 

کد N361283